AxMath – Trình chỉnh sửa phương trình toán học

AxMath là một trình soạn thảo phương trình WYSIWYG tương tác. Nó được thiết kế với tình yêu, niềm đam mê và chuyên môn. Nó có tất cả các loại chức năng giúp bạn nhập các phương trình ở tốc độ ánh sáng. Các tính năng chính bao gồm đầu vào toán học ngữ nghĩa, …

AxMath – Trình chỉnh sửa phương trình toán học Read More »